Игри

Информация за страница Лясковец

Лясковец е град в Северна България, Област Велико Търново. Намира се близо до Горна Оряховица и освен това е административен център на едноименната община. През територията на общината протича река Янтра, която се влива в Дунав, а извира от Стара планина. Що се отнася до подземните води на територията на общината, те са порови и карстови. Черноземи, сиви горски и тъмносиви пък са сред най-разпространените видове почви. Това заедно с разнообразния релеф създава благоприятни условия за високо естествено плодородие. Пшеница, царевица и слънчоглед са едни от основните култури, които почвите позволяват за отглеждане. В сравнение със земеделските гори горските масиви заемат малка площ и включват предимно растителност от широколистен тип. Градът принадлежи към област Велико Търново и е център на община, която граничи с тези на Горна Оряховица, Златица, Велико Търново и Стражица. В нейните граници влизат общо 6 населени места. Общият брой на местното население пък възлиза на около 15 000 души. Поради благоприятното разположение общината е подходяща за развитие на транспортно – комуникационната система, която обслужва националната транспортна мрежа.

    Лясковец и общината се намират в непосредствена близост до железопътния възел Горна Оряховица и международното летище в този град. Общината е известна с това, че е разработила между общински транспортни схеми. Селищата на територията на общината се свързват помежду си посредством добре развити пътни комуникации. През зимните студени месеци обаче условията по пътищата се променят. Смята се, че името на града произлиза от леска или лешник, който в миналото е бил характерен за района. В наши дни обаче там се срещат само едри лешници. Още от каменно – медната епоха започват да се формират процесите по създаване на селище. В началните десетилетия на Второто българско царство селището получава ускорено развитие благодарение на изграждането на лясковския манастир Св. Св. Петър и Павел. В този град е открито и първото за страната училище по богословия. Първоначално се формира като селище с пет на брой махали, като най-старото селище се намира в местността Светицата. Всички махали се образуват по различно време от различни преселници, като се долепят една до друга. Според една от най-интересните легенди за града по време на османското робство пък е дадена от видната българска личност Цани Гинчев.

     Двама от най-видните български личности са пребивавали за определен период в Лясковец. Това са създателят на Първата българска легия Георги Раковски и Апостола на свободата Васил Левски. Къщата на Марин Станчев е често използвана и от двамата и поради тази причина тя често е определяна като революционна. Поради липсата на турски войски в града неговото освобождение настъпва сравнително спокойно. Когато научават, че руските войски са вече в Търново, малкото турци избягват от града. С предписание на Търновския окръжен  началник от 15 март 1880 г. селището официално придобива градски статут. Кмет по това време е Вълчо Бързаков, който заедно с други видни българи има пряка връзка за провъзгласяването на селището за град. Учителят Ганчо Лавадов изтрива от надписа село „ело”, а буквата „с” преправя на „г”. Когато общинската управа го забелязва, му търси обяснение, но все пак става повод за провъзгласяването на селището за град.

Етикети:   Градове , Велико Търново , България
eXTReMe Tracker